HÌNH ẢNH

11/18/2017 8:04:25 AM
 • Hỗ trợ đồng bào lũ lụt 2017 tại Quảng Nam

 • Lãnh Đạo CTY Nhận Giải Golf

 • Cty Tài Trợ Giải Golf

 • Hỗ trợ đồng bào lũ lụt 2017 tại Quảng Nam

 • Hỗ trợ đồng bào lũ lụt 2017 tại Quảng Nam

 • Nhân Viên CTy Tham Gia Giải Golf

 • Hỗ trợ đồng bào lũ lụt 2017 tại Quảng Nam

 • Hỗ trợ đồng bào lũ lụt 2017 tại Quảng Nam

 • Đội bóng đá Công ty Lami

 • Hà Nội 2018

 • Team Building 2018

 • Gặp Thủ Tướng đầu năm

 • Gặp Thủ Tướng đầu năm

 • Nhận Bằng khen của Tỉnh Quảng Nam

 • Văn phòng mới

 • Văn phòng 74 Phan Sào Nam

 • Văn phòng 97 Phạm Phú Thứ

 • Tất niên Công ty 2017